สายพันธุ์ เเละ โรคที่มักจะพบ ของ นก LoveBirdS

สายพันธุ์ เเละ โรคที่มักจะพบ ของ นก LoveBirdS นกเลิฟเบิร์ด (Love Bird)
เลิฟเบิร์ด เป็น นกแก้วประเภทหนึ่งที่มีขนาดเล็กความยาว 5-6 นิ้ว โดยมีถิ่นกำเนิดในทวีปอัฟริกา และหมู่เกาะมาดากัสก้าซึ่งเป็นแถบที่อบอุ่นถึงค่อนข้างร้อน ในธรรมชาติ เลิฟเบิร์ดจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์และเลือกคู่ได้แล้ว มันจะอยู่กับคู่ของมันไปจนตาย

เลิฟเบิร์ด เป็นนกที่มีสีสันสวยงามและสามารถพัฒนาสีได้ จึงเป็นนกที่ทำให้ผู้เลี้ยงเกิดจินตนาการ และมีความสุขเมื่อได้เห็นลูกหลาน ที่มีสีสันแตกต่างออกไปจากพ่อแม่นก อีกทั้งสามารถนำลูกนกมาป้อนเพื่อให้เป็นนกเชื่องและสามารถสอนให้พูดได้อีก ด้วย

สายพันธุ์

เลิฟเบิร์ด เป็นนกแก้วที่ตัวเล็ก มีสายพันธ์ แยกเป็น 9 ชนิด มีถิ่นกำเนิดจากทวีป แอฟริกา เป็นนกที่มีเสน่ห์ ขี้เล่น จะอยู่กันเป็นคู่ มีสีสันมากมาย เริ่มต้นทีแรกเลยจะเป็นสีเขียว แล้วคนนำมาเพาะเลี้ยงแล้วพัฒนาสายพันธ์ ผสมออกมามีสีต่าง ๆ มากมายจนตอนนี้มีสีม่วงแล้ว อายุโดยเฉลี่ยประมาณ 15 – 20 ปี ประเทศไทยสามารถเพาะพันธ์นกได้ตลอดทั้งปีเลิฟเบิร์ด
โดยทั่วไปนิยมแยกนกเลิฟเบิร์ด ออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีขอบตา (White Eye-ring) และไม่มีขอบตา (Non Eye-ring)
นกทั้ง 2 ชนิดแบ่งออกเป็นสายพันธุ์หลักๆ ได้ 9 สายพันธุ์ ดังนี้
ชนิดมีขอบตา (White Eye-ring)

1. Personata (Mask Lovebird)
ลักษณะทั่วไป : หัวจะมีสีดำสนิท มีสีกว่า 30 สี สีม่วงเป็นสีที่หายาก แบ่งเป็น
– Black Personata
– Blue Personata
– Yellow Personata
– Cobalt Personata
– Mauve Personata
– Olive Personata
– Pastel Blue Personata
– Pastel Cobalt Personata
– Pastel Mauve Personata
– Pastel Olive Personata
– Spangle Blue Personata
– Spangle Mauve Personata

2. fischeri (Fischer’s Lovebird) : ขนาด 15 ซม.
ลักษณะทั่วไป : ถ้าเป็นโทนสีเขียว หน้านกจะสีแดง ถ้าเป็นโทนสีฟ้า หน้านกเป็นสีขาว ปัจจุบันนก FISHER จะมีการพัฒนาได้สีสันใหม่ ๆ มากมาย สีม่วงเป็นสีที่หายาก แบ่งเป็น
– Green Fischer
– Dark Green Fischer
– Blue Fischer
– Yellow Fischer
– Cobalt Fischer
– Mauve Fischer
– Olive Fischer
– Pastel Green Fischer
– Medium pastel Green Fischer
– Pastel Yellow Fischer
– Pastel Cobalt Fischer
– Pastel Mauve Fischer
– Pastel Olive Fischer
– Spangle Green Fischer
– Spangle Cobalt Fischer
– Spangle Mauve Fischer
– Spangle Olive Fischer
– Golden Cherry Fischer
– Dilute Double Golden Fischer

3. Nigrigenis (Black Cheeked Lovebird) : ขนาด 13.5 ซม.
ลักษณะทั่วไป : หัวจะดำ หน้าจะเป็นคล้าย ๆ หน้ากากตัวจะเล็กกว่าพวก MASKED , FISHERI เป็นนกที่ป้อนลูกเก่ง แบ่งเป็น

– Black Cheeked
– Dark Green Cheeked
– Blue Cheeked

4. Lilianae (Nyasa Lovebird) ขนาด 13.5 ซม.
ลักษณะทั่วไป : เป็นประเภทมีขอบตา ถ้านกมีสีเขียวหน้าจะมีสีแดง ถ้านกสีฟ้าหน้าจะสีขาว สีเหลืองตาแดงจะหายาก

ชนิดไม่มีขอบตา (Non Eye-ring)
5. Roseicollis (Peach Face Lovebird) ลักษณะทั่วไป: ขนสีเขียวสดทั้งตัว ส่วนท้าย(Rump) มีสีฟ้าสดจากหน้าผากตลอดข้างแก้มทั้ง 2 ข้าง เล็บสีแดง ปากสีขาวหรือสีงาช้าง

6. Swindemiana (Black Collared Lovebird) ลักษณะทั่วไป: ลำตัวมีสีเขียวแบบ swinderenis สีส่วนบนจะมีสีอ่อนกว่า คอมีสีเหลือง

7. Cana (Madagascar LoveBird) ขนาด 13 ซม.

ลักษณะทั่วไป : ตัวเล็กพอ ๆ กับ BLACKCHEEKED ตัวเมียจะมีสีเขียวทั้งตัว ตัวผู้ตัวจะมีสีเขียว หัว,คอ จะมีสีขาว

8. Taranto (Abyssinian Lovebird) ลักษณะทั่วไป : ตัวนกจะค่อนข้างโต ตัวผู้หน้าจะมีสีแดง ตัวเมียหน้าจะไม่มีสีแดง

9. Pullaria (Red Face Lovebird) ลักษณะทั่วไป : นกจะมีสีเขียว หน้าจะมีสีแดง

ลักษณะนกเลิฟเบิร์ดที่ดี
เราสามารถดูลักษณะ Lovebirds ที่ดีได้จากรูปร่างภายนอก นั่นก็คือ ขนจะต้องเงางาม ตามีแวว สดใส ปาก ขา เล็บ ไม่ขาด ไม่แหว่ง หรือกุด ดูร่าเริง มีอาการตอบโต้ ไม่ซึม หรือยืนพองขน ส่วนเรื่องเพศของนก Lovebirds จะดูได้จากภายนอกค่อนข้างยาก แต่ก็มีวิธีดู โดยต้องจับตัวนกแล้วพลิกหงายท้อง จากนั้นจับตะเกียบหรือ กระดูกเชิงกราน ตรงส่วนท้ายที่ติดกับโคนหาง แล้วใช้นิ้วมือคลำเบา ๆ ซึ่งกระดูกเชิงกรานจะเป็นกระดูก 2 ชิ้น คู่กัน – เพศผู้กระดูกส่วนนี้จะชิดกัน และแข็ง นูนขึ้นมามาก – เพศเมีย จะค่อนข้างห่างและอ่อน

โรคที่มักจะพบ ได้แก่

1. โรคหวัด เกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหัน นกจะซึม ขนพอง ไม่กินอาหาร ไม่ร่าเริง

2. โรคตาแข็ง ตาแดง มีหลายสาเหตุ คือ

– ยุงเป็นพาหะนำเชื้อมาสู่นก

– ฝุ่นละออง มาจากถาดรองมูลนก เวลานกบิน ฝุ่นจะเข้าตาได้ ทำให้เกิดอาการ ระคายเคือง จนตาแดง ตาเจ็บได้

3. การรักษา ไม่ว่านกจะมีอาการหรือเป็นโรคอะไรที่ผิดปกติ ผู้เลี้ยงควรแยกนกออกจากโรงเรือนโดยด่วน จากนั้นก็แยกไว้ตัวเดียว และทำการรักษา โดยให้ยาปฏิชีวนะเฉพาะอาการนั้น

4. เกร็ดอื่น ๆ เมื่อจำเป็นต้องนำนกใหม่เข้ากรง อย่าได้นำเข้าภายในโรงเรือนด็ดขาด ควรแยกไว้ต่างหากเพื่อดูอาการ ให้ยาฆ่าเชื้อโดยผสมในน้ำให้นกกิน แล้วเลี้ยงตามปกติ เพื่อดูอาการสัก 15 วัน ถ้านกปกติดี แข็งแรง ร่าเริง ก็สามารถเอาเข้าโรงเรือนได้

นก LOVEBIRDS สามารถเลี้ยงและฝึกให้ฉลาดได้ โดยต้องเลี้ยงตั้งแต่ นกอายุประมาณ 2 สัปดาห์ ใช้เวลาอยู่กับนกของเรามาก ๆ ป้อนอาหาร 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น

และในแต่ละมื้อ เวลาให้อาหาร ให้นำนกไปวางไว้ในระยะห่างจากตัวเราสักเล็กน้อย แล้วเคาะเรียกหรือผิวปากเรียก เมื่อนกเดินมาหาค่อยป้อนอาหาร ทำเช่นนี้ทุกมื้อ ทุกวัน จนนกเคยชิน และเพื่มระยะห่างเรื่อย ๆ เมื่อนกโต ขนขึ้นเต็ม นกจะบินมาหาแทนการเดิน เมื่อนกบินคงที่ ไม่ว่าเวลาไหนเมื่อผู้เลี้ยงผิวปาก หรือเคาะนกจะบินมาทางผู้เลี้ยงทันที

เลิฟเบิร์ด ที่สามารถพบเห็นได้ในปัจจุบันโดยทั่วๆ ไป ได้แก่

– Personata (Mask Lovebird)

– fischeri (Fischer’s Lovebird)

– Roseicollis (Peach Face Lovebird)