แพทย์แนะวิธีเลี่ยงสารเคมีรั่วในโรงงาน

กรมการแพทย์ชี้สารเคมีรั่วไหลทำให้มีอาการหลายระดับตั้งแต่ระคายเคืองทางเดินหายใจ ตา มีน้ำมูก น้ำตาไหล แสบตา แสบคอ แน่นหน้าอก ไอ บางรายสูดดมมาก จะมีคลื่นไส้อาเจียน เดินเซ ซึ่งหากเข้าไปในร่างกายปริมาณมากอาจเสียชีวิตได้ แนะควรมีการป้องกันและซ้อมแผนกรณีฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากกรณีสารเคมีรั่วไหลภายในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม

และมีการเผยแพร่ข่าวเป็นประจำผ่านสื่อต่างๆ ล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์สารแอมโมเนียรั่วไหลในโรงน้ำแข็งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากสารเหล่านี้มีการรั่วไหลจำนวนมาก และไม่สามารถระงับเหตุได้ทัน ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่บริเวณโรงงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงงานที่อยู่ใกล้กับชุมชน รวมทั้งการมีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ผู้ที่ทำงานโรงงานและประชาชนเกิดอันตรายและมีความกลัวหรือกังวล เนื่องจากไม่รู้ว่าสารเคมีมีต่อผลต่อร่างกายอย่างไร ทั้งนี้ สารเคมีทุกชนิดก่อให้เกิดพิษหรือผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น ทำให้ผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองทางเดินหายใจ ตับอักเสบ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและระยะเวลาการสัมผัสกับสารเคมีนั้นๆ ซึ่งในสถานที่ทำงานระดับการเป็นพิษของสารเคมี สามารถตรวจวัดได้โดยเครื่องตรวจวัดพิเศษ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณสารเคมีในสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้พอเหมาะ การสัมผัสสารเคมีจำนวนมากเพียงครั้งเดียว จะส่งผลต่อร่างกายแบบเฉียบพลัน ถ้าคนที่สัมผัสสามารถหนีออกมาได้ทันและสัมผัสปริมาณไม่มาก จะแค่อาการระคายเคืองเท่านั้น แต่หากสัมผัสสารเคมีปริมาณมากหรือเป็นเวลานานอาจทำให้หมดสติ ดังนั้น สิ่งสำคัญ คือ พนักงานในโรงงานจะต้องทราบเสมอว่าตนเองทำงานกับสารเคมีอะไร และเมื่อเกิดเหตุการณ์จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth